sca-bollsta.jpg
SCA Bollstasågen, Kraftinstallationer, Industrianläggningar

SCA Bollstasågen

Nybyggnad av justerverk. Planerat att vara klart till hösten 2022.

Tidigare har vi utfört installationerna för den nya verkstaden (som blev klar hösten 2020) samt framdragning av bl a kraft och fiber.

 

Se även: 

https://www.sca.com/sv/om-oss/Detta-ar-sca/vara-verksamheter/vara-verksamheter/bollsta-sagverk/justerverk-i-varldsklass/