ortviken.jpg
SCA Ortviken, Kraftinstallationer, Industrianläggningar

SCA Ortviken

Kempes El AB har lång och bred erfarenhet av elinstallationer inom industrianläggningar, till exempel SCA Ortviken.
Vi utför löpande underhåll och service där.