För leverantörer

Som en del i vårt miljöarbete så ser vi helst att våra leverantörer mailar sina fakturor till oss på adressen: faktura@kempesel.se 

Fakturaadressen för pappersfakturor är:
Kempes El AB
Företagsvägen 2
872 34  KRAMFORS

På fakturorna ska det  finnas följande information:

*Vårt Ordernummer (5 siffror) alt Vårt Projektnummer (4 siffror)
*Vår Referens/Beställare (namn)
*Vid arbeten som innefattas i Byggtjänster enligt Skatteverket för omvänd moms så är vårt VATnr: SE556464723701, texten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller" ska också stå med på fakturan
*Svenska leverantörer ska vara godkända för F-skatt och det ska framgå på fakturan
*Vi betalar till bankgiro och förutsätter att våra leverantörer har detta 
*Vi ber om att leverantören har sin e-mailadress på fakturan