FAQ

Vad får man göra själv?

Ta inga risker när du gör eljobbet själv.
Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en elinstallatör. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador. Chansa aldrig, ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.


Stäng av strömmen innan du börjar!


Elarbeten du får göra själv (och några goda råd på vägen...)

  • Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring.
  • Montering av skarvsladdar.
  • Byta glödlampo.r
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.
  • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere).
  • Utbyte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen inne i bostäder.

(Behöver du byta stickpropp på lampor av annat slag eller på hushållsapparater, ska de
lämnas in till en fackman för ombyggnad.)

Var försiktig. Bryt spänningen antingen genom att skruva ur proppen eller genom att slå av huvudströmbrytaren. Kontrollera att det är spänningslöst i strömbrytaren eller uttaget innan du börjar jobbet.


Dessa exempel på arbeten får endast utföras av en elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Förläggning av kabel i mark.

Läs mer om vilka elarbeten du får och inte får göra själv i Elsäkerhetspocketen och
ELSÄK-FS 2017:3. Du hittar publikationerna i Elsäkerhetsverkets publikationsshop.


ROT avdrag

Äger du en fastighet har du som ägare möjlighet att få ROT avdrag för arbetskostnad vid renovering/underhåll av fastigheten. Mer information finns på www.skatteverket.se.