Våra tjänster

Vår huvudsakliga sysselsättning är Elinstallationer och Industriservice, Data- & Telekommunikation, Fiber- & Larminstallationer.

Elinstallationer - Handel, vård, bostad

Kempes El har lång erfarenhet av olika typer av elinstallationer inom handel.

Om Elinstallationer - Handel, vård, bostad

Elinstallationer - Industri

Kempes El AB har lång och bred erfarenhet av elinstallationer inom industrianläggningar.

Om Elinstallationer - Industri

Datanät/datakommunikation

Kempes El AB är Din partner när det gäller datanätsinstallationer.

Om Datanät/datakommunikation

Fiber och bredband

Kempes El AB är Din lösning när det gäller fiberinstallationer.

Om Fiber och bredband

Reservkraft och UPS

Kempes El AB har kompetens och kapacitet att utföra reservkraftsanläggningar efter Era behov.

Om Reservkraft och UPS

Inbrottslarm/passagesystem

Vi installerar inbrottslarm, överfallslarm, CCTV-produkter och passageanläggningar till både företagskunder och privatpersoner.

Om Inbrottslarm/passagesystem

Brandlarm

Kempes El är er partner för att lösa era brandlarmsfunderingar.

Om Brandlarm

Videoövervakning/TV

Vi är en installatör med fokus på teknik och teknikintegration inom videoövervakning (CCTV), AV-teknik, CATV, TV och fiberoptik.

Om Videoövervakning/TV

Serviceavtal

Vi erbjuder serviceavtal.

Om Serviceavtal

Kontorshotell

SEKÖ Förvaltnings AB erbjuder lediga kontorslokaler.

Om Kontorshotell