Brandlarm

Den primära uppgiften för brandskyddet är att skydda liv, verksamhet och egendom genom att upptäcka en brandhändelse i så god tid att nödvändiga åtgärder hinner vidtas för att minimera skador. Att skapa förutsättningarna för ett väl fungerande brandskydd kräver en noggrann anpassning till den verksamhet som bedrivs, människorna i verksamheten och de lokala resurserna för en effektiv räddningsinsats.

En investering i ett aktivt brandskydd som utvärderar, riskbedömer och informerar är en investering för framtiden.

Kempes El är er partner för att lösa era brandlarmsfunderingar genom antingen konsultation, enkla konventionella anläggningar eller komplexa adresserbara SBF-godkända större anläggningar. Vi installerar även anläggningar med talat utrymningslarm. 

Offertförfrågan/kontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Lämna ett meddelande i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

Kontaktpersoner