birstas.jpg
Birsta City, Elinstallationer

Birstaområdet

Nya Birsta City började byggas efter att IKEA flyttat ut ur lokalerna 2006 och invigdes 2008.
Vi utförde alla elinstallationer. 

Byggherre var Ikano Fastigheter.

Birsta är ett av Sveriges populäraste handelsområden.