arkivet-2023-09-14.jpeg
Nya Riksarkivet Härnösand

Riksarkivet

Kempes El AB är en av aktörerna som jobbar med att bygga det nya riksarkivet i Härnösand med det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter som byggherre.

Byggnaden ska få den allra högsta hållbarhetsklassen, miljöbyggnad guld, och blir totalt på 33 000 m2.
Den kommer att innehålla cirka 26 mil hyllor i själv arkivdelen.

När allt är klart så ska Riksarkivet och Skatteverket flytta in.