Kempes El AB har lång och bred erfarenhet av elinstallationer inom industrianläggningar, som exempel kan nämnas SCA Ortviken, SCA Bollstasågen, Norra Skogsägarna Umeå/Sävar, Nordhydraulic m.fl. Vi utför allt från PLC-installationer till kraftinstallationer.

SCA Ortviken

SCA Ortviken

 

SCA Bollstasågen

SCA Bollstasågen