SEKÖ Förvaltnings AB erbjuder lediga kontorslokaler på Industrigatan 17 i Härnösand. 

Vid intresse, kontakta Lars-Åke Ericsson via mail: larsaake.ericsson@kempesel.se

Industrigatan